Náhodné SMS

Sviatok narodenia Ježiša Krista nech je podnetom k oslave Boha, aby ste našli pokoj duše. Prajem Vám, aby ste s pomocou Božej milosti a pod ochranou Nebeskej Patrónky prežívali pokoj a radosť aj v tom nastávajúcom roku.


Vaše číslo je v sieti používané dvakrát. Preto naň zavolajte a dohovorte sa s druhou osobou na jeho používaní. Váš operátor.SUPER TIP:
odmena až do 45 eur za založenie
a používanie bankového účtu zadarmo


Nech kvitnú kvety v tvojej tvári, nech v tvojich očkách slnko žiari, nech nepoznáš lásky klam, to ti prajem k meninám!


Keď Boh otvoril okno na nebi, opýtal sa ma, aké je moje želanie na tieto sviatky, odpovedal som: Staraj sa v r. 201x o človeka, ktorý číta tieto riadky. Veselé Vianoce!


Milujem tvoju vôňu, chuť tvojich pier, chcem sa ťa dotýkať znovu, tomu, láska, ver. Zrýchlil sa mi z teba tep, ak ma aj ty ľúbiš, odpíš mi hneď.Ticho prišiel ako sen, Tvoj narodeninový deň. Osláv si ho, jedz a pi, potom dlho šťastne ži!


Váš mobil bol napadnutý vírusom I LOVE YOU a preto sa ihneď začnite milovať s osobou vedľa vás.


Takto na diaľku hádžem do tvojej čižmičky všetko zdravie, šťastie a lásku sveta. Tak dávaj na seba pozor. Mikuláš.


Prajem Ti to, čo človek najviac potrebuje - zdravie. To, čo človek márne hľadá - šťastie. A to, bez čoho sa nedá žiť - lásku.


Nie som žiadny básnik, co píše básne, nie som ani maliar, ktorý maľuje krásne, som len človek, ktorý ťa má rád a chce ti zdravie, štastie, lásku zaželať. Všetko najlepšie!Zrazilo ma auto Láska. Značku malo Ľúbim ťa. Bolo to pri dedinke Vezmem si ťa. A potrebujem liek: TEBA!


Vinšujem vám to, však viete čo, aby ste sa dostali tam, však viete kam, aby ste sa radovali s tým, však viete s kým, aby ste mali mnoho toho, však vy dobre viete čoho.


Keď vianočný plamienok sa rozhorí a všetci máme k sebe blízko, nech sa nám všetko vydarí a nikomu nie je v srdci úzko. Pekné Vianoce želá...


Život je zložitý, samé prekvapenie. Ako ho žiť, žiadny návod nie je. Šťastie, zdravie, pohodu a šarm - to je prianie k dnešným narodeninám!


Lepšie je umilovať sa k smrti, než v domove dôchodcov spomínať na pracovné úspechy.