SMS od operátorov

Za prečítanie tejto SMS správy Vám bolo odpočítaných 0,20 eur z Vašeho kreditu. Ďakujeme. Príjemný deň praje Operátor.


Vážený zákazník. Dozvedeli sme sa, že sa pripravujete na skúšku z chémie. Preto Vám exkluzívne ponúkame víkendový tarif "Učím sa". Všetky prichádzajúce správy a hovory Vám nebudú doručené. Len za 25 € na víkend. Váš operátor.SUPER TIP:
odmena až do 45 eur za založenie
a používanie bankového účtu zadarmo


Týmto Vám oznamujeme, že za každú pravopisnú chybu, ktorá sa vyskytla vo Vašich SMS-kách za posledný mesiac, sme Vám znížili kredit o 0,30 eur. Celkovo ste nám dlžný 726,60 eur. Váš operátor.


Vážený zákazník, zistili sme, že vo Vašich textových správach sa frekventovane objavujú nielen nespisovne slová, ale i vulgarizmy. Týmto si Vás láskavo dovoľujeme upozorniť, že Vám dočasne pozastavujeme možnosť využívať túto službu. Váš operátor.


Dobite si váš kredit. Zostatok bol práve poukázaný na konto Ostrovy života. Váš operátor.Váš mobil na vás podal šťažnosť za sexuálne obťažovanie. Musíme vás upozorniť, že pokiaľ by sa to malo opakovať, bude vám váš mobil odobraný.


Žiadame vás, aby ste si určili číslo dediča všetkých vašich SMS. V prípade, že tak neurobíte, budú po vašej smrti doručené manželke.


Bože ľudia, už si uvedomujete, akí ste trápni s tými SMSkami od operátorov? Myslím to vážne... Váš operátor.


Vážený zákazník, služba SMS vám bude v krátkej dobe deaktivovaná, pretože bolo zistené, že neviete písať ani čítať.


Vážený zákazník! Dôrazne Vás žiadame, aby ste pri telefonovaní používali spisovný jazyk a nie žiaden dialekt či nárečie, pretože SIS tým stúpajú náklady za preklad.Vaše číslo je v sieti používané dvakrát. Preto naň zavolajte a dohovorte sa s druhou osobou na jeho používaní. Váš operátor.


Pretože máte kyslý úsmev a smradľavý dych, váš mobil to nevydržal! Príďte okamžite zajtra do servisu na výmenu skorodovaných kontaktov. Váš operátor.


Zistili sme, že vaše hovory nie sú ničím zaujímavé, preto ukončujeme odpočúvanie. Váš operátor.


Vážený zákazník. V našej telefónnej sieti sa objavil nový vírus. Ak chcete predísť nákaze, vymeňte batériu a opláchnite vodou. Váš operátor


Sme potešení, že ste prejavili záujem o pravidelné zasielanie 50 denných SMS správ z oblasti antropológie. Váš operátor